Henryk Smolarz, były poseł PSL, obejmie stanowisko dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Henryk Smolarz, znany wcześniej jako poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), który w ostatnim czasie nie odniósł sukcesu w wyborach i nie zyskał mandatu do Sejmu reprezentując listę Trzeciej Drogi w okręgu wyborczym 6 (Lublin), został niedawno mianowany na prestiżowe stanowisko. Decyzją premiera Donalda Tuska, Smolarz przyjmie obowiązki dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Formalne przekazanie aktu powołania miało miejsce w czwartek i dokonał go osobiście minister rolnictwa i rozwoju wsi, Czesław Siekierski.

Henryk Smolarz to wykwalifikowany menadżer posiadający bogate doświadczenie zdobyte poprzez pracę zarówno w administracji centralnej, jak i samorządowej, a także w sektorze biznesu. Jego edukacja rozpoczęła się na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra w 1994 roku. Nie zadowoliwszy się jednym stopniem naukowym, kontynuował edukację, co zaowocowało uzyskaniem stopnia doktora nauk rolniczych na tej samej uczelni.

Nie ograniczając się tylko do dziedziny rolnictwa, Smolarz zdecydował się również na dalsze kształcenie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej i zarządzania projektami na znanej i cenionej uczelni – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na początku swojej profesjonalnej ścieżki zawodowej, Smolarz objął stanowisko zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Swoje kompetencje rozwijał także pełniąc role m.in. wiceprezesa Agencji Rynku Rolnego, prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (2008-2011), czy dyrektora Regionalnego Centrum Energii.