Konferencja na temat regulacji statusu rzecznika praw ucznia

Barbara Nowacka, w trakcie konferencji prasowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 22 stycznia, zapowiedziała rozpoczęcie dyskusji i konsultacji na temat nowej ustawy. Ta ustawa ma na celu uregulowanie statusu rzecznika praw ucznia. Podkreślała, że Lublin jest miejscem początku tych rozmów. Powiedziała, że koalicja złożyła obietnicę poprawy sytuacji polskiego systemu edukacji 15 października. Zauważyła też, że najważniejszymi elementami tego systemu są nauczyciele i uczniowie.

Nowacka, pełniąca obowiązki ministra, podkreślała również, że proces podniesienia wynagrodzeń nauczycieli o około 30% jest już w toku. Jednakże zwróciła uwagę, że naprawienie sytuacji zawodu nauczyciela to nie tylko kwestia finansowa. Długotrwała kampania nienawiści i hejtu skierowana przeciwko nauczycielom znacznie zakłóciła relacje w szkołach, które można określić jako bardzo skomplikowane.

Szefowa resortu edukacji dodała, że pierwszym krokiem w procesie odbudowy systemu edukacji jest „odpartyjnienie kuratoriów”. W związku z tym, ruszają konkursy na stanowiska kuratorów oświaty. Zapewniła, że nie będzie miejsca dla nominacji partyjnych i zasugerowała, że szkoła zostanie „odczarnkowana”, nawiązując do Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji i nauki.