Miasto Lublin: Wody Polskie zatwierdziły nowe taryfy za wodę i ścieki

Wody Polskie, po przeglądzie propozycji zgłoszonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie (MPWiK), zgodziły się na wprowadzenie wyższych stawek za dostarczenie wody oraz odprowadzenie ścieków. Nowo ustanowione opłaty będą obowiązywać nie tylko w Lublinie, ale również w przyległych gminach. Zmienione ceny wejdą w życie 12 stycznia bieżącego roku i będą obowiązywać przez następne 3 lata.

Magdalena Bożko-Miedzwiecka, rzecznik prasowy MPWiK, poinformowała, że w pierwszym roku obowiązywania nowych taryf, gospodarstwa domowe zapłacą 4,52 zł netto (lub 4,88 zł brutto) za metr sześcienny dostarczonej wody. Koszt odprowadzenia i oczyszczania ścieków wyniesie natomiast 5,93 zł za metr sześcienny netto (lub 6,40 zł brutto).

„Podczas drugiego roku obowiązywania nowych stawek koszt za metr sześcienny dostarczonej wody wzrośnie do 4,72 zł netto (5,10 zł brutto), natomiast za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków – do 6,09 zł netto (6,58 zł brutto). W trzecim roku stawki za wodę zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie, natomiast opłata za ścieki wyniesie 6,14 zł netto (6,63 zł brutto)” – poinformowała rzeczniczka MPWiK.

Według wyliczeń przedstawionych przez panią Bożko-Miedzwiecką, mieszkaniec Lublina, którego domowe zużycie wody wynosi średnio około 2,9 metra sześciennego miesięcznie, zapłaci w pierwszym roku obowiązywania nowych taryf za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki o około 4 zł więcej każdego miesiąca.