Mieszkańcy Lublina w 2024 roku nadal mogą liczyć na bezpłatne wsparcie prawnicze

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji są dalej dostępne dla mieszkańców Lublina w 2024 roku. Na terenie całego miasta znajduje się 13 punktów, w których można skorzystać z tego rodzaju wsparcia. W ubiegłym roku blisko 6300 osób korzystało z tych usług.

Przez pięć dni w tygodniu, w trzynastu wyznaczonych punktach, mieszkańcy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, obywatelskich oraz mediacji. Sześć z tych punktów obsługiwane jest przez adwokatów i radców prawnych delegowanych przez lubelskie instytucje prawnicze. Pozostałe siedem miejsc działa pod egidą organizacji pozarządowych, takich jak Stowarzyszenie „Sursum Corda” z Nowego Sącza oraz „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia z Rzeszowa.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje następujące usługi: informowanie klienta o aktualnym stanie prawnym oraz przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach, szczególnie w kontekście toczących się postępowań przygotowawczych, administracyjnych, sądowych lub sądowo-administracyjnych. Kolejnym elementem jest doradztwo w kwestii rozwiązania danego problemu prawnego oraz pomoc w sporządzaniu projektów pism związanych z powyższymi sprawami. Wyjątek stanowią jednak pisma procesowe w trakcie toczącego się postępowania przygotowawczego lub sądowego oraz pisma w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego.