Szkolne inwestycje w Lublinie: Nowa siedziba szkoły specjalnej nr 26 o wartości 80 mln zł

W Lublinie za kwotę 80 milionów złotych planowana jest budowa nowej siedziby dla Szkoły Specjalnej nr 26. Przy ulicy Hanki Ordonówny ma powstać obiekt, który będzie miejscem nauki dla około 300 uczniów. Miasto Lublin właśnie uruchomiło przetarg na projekt oraz budowę nowego obiektu edukacyjnego dla szkoły podstawowej.

Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin, wyjaśnił, że decyzja o budowie nowej placówki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 była reakcją na rosnące zapotrzebowanie i zwiększającą się liczbę dzieci potrzebujących specjalistycznej edukacji. Stworzenie lepszych warunków do nauki i ułatwienie dostępu do obiektu szkolnego są kwestiami priorytetowymi. Dlatego uruchomiono procedurę przetargową według zasady „zaplanuj i zbuduj”, co przyspieszy realizację inwestycji.

Planowany obiekt edukacyjny ma mieć lokalizację przy ulicy Hanki Ordonówny 4 w Lublinie i składać się z trzykondygnacyjnego budynku. W skład kompleksu wejdą również tereny rekreacyjno-sportowe oraz zielone. Kolorystyka elewacji będzie utrzymana w bieli z jasnoszarymi dodatkami.

Jak zaznaczono w komunikacie, nowa siedziba szkoły będzie dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym dzieci niewidomych i niedowidzących, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła ma zapewnić miejsce dla 300 uczniów, a w jednej klasie ma się uczyć od 4 do 16 uczniów.