Szpital w Lublinie przypadkowo wysyła pacjentowi onkologicznemu zaproszenie na spotkanie dotyczące odbioru karty zgonu

W Lublinie, indywidualny pacjent leczony na chorobę nowotworową otrzymał od Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 nieoczekiwany email. Wiadomość zawierała „komunikat NFZ o konferencji na temat wystawiania dokumentów zgonu po dniu 01.01.2024”. Szpital przyznał winę za to niedopatrzenie, wyjaśniając, że wiadomość została niewłaściwie wysłana.

Aneta Sieradzka, prawniczka która zbadała tę sytuację, była oburzona. Określiła tę sytuację jako „skandaliczną” i stwierdziła, że jest to jaskrawy przypadek naruszenia prywatności i poufności danych osobowych pacjenta.