Utrudnienia w ruchu na ulicach Wieniawskiej i Jasnej w Lublinie potrwają do 17 lutego

Do 17 lutego będą trwały utrudnienia dla kierowców korzystających z ulic Wieniawskiej i Jasnej w Lublinie. Znajdujące się tam prace drogowe, które opóźniły się o 1,5 miesiąca, spowodują, że dopiero w połowie lutego nastąpi pełne przywrócenie ruchu na obu ulicach.

Kierujący pracami budowlanymi wykonawca wystosował wniosek o przedłużenie terminu ważności planu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. To niezbędne działanie ma pozwolić na finalizację prac prowadzonych w pasie drogowym.

Zmiany w organizacji ruchu, wynikające z zamknięcia fragmentu ul. Wieniawskiej od skrzyżowania z ul. Czystą do intersekcji z ul. Jasną, będą obowiązywały do 16 lutego. Do tego momentu przyjęta wcześniej tymczasowa organizacja ruchu jest utrzymana.

Pomimo tych zmian zapewniono dojazd do ul. Jasnej i ul. Krótkiej od strony ul. Ewangelickiej, a także wprowadzono dwukierunkowość na tym odcinku ul. Jasnej. Jednocześnie, aby umożliwić dojazd do ul. Bieczyńskiego, wprowadzono go od ul. Krakowskie Przedmieście. W związku z tym, na ul. Wieniawskiej, od skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście do intersekcji z ul. Bieczyńskiego, także wprowadzono ruch dwukierunkowy. Natomiast do ul. Czystej będzie można dojechać na dotychczasowych zasadach, a wyjazd będzie możliwy przez ul. Karskiego.