Zatwierdzenie nowych taryf na wodę i odprowadzanie ścieków przez dyrektora RZGW Wody Polskie w Lublinie

Dyrektor RZGW Wody Polskie w Lublinie, organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego, zaakceptował nowe Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Te taryfy, które zostały przedstawione przez spółkę MPWiK z siedzibą w Lublinie, były konstruowane z myślą o ochronie interesów mieszkańców miasta. Zapewniają one ciągłość działania firmy oraz bezpieczeństwo jej funkcjonowania. Nowe stawki wejdą w życie 12 stycznia 2024 roku i będą obowiązywać przez kolejne trzy lata.

Wysokość opłat za usługi dotyczące wody i ścieków, jak wynika z nowych Taryf, jest podyktowana gwałtownymi zmianami w gospodarce kraju. Przede wszystkim chodzi tu o ogromny wzrost kosztów energii elektrycznej oraz zagospodarowania osadów ściekowych – o kilkaset procent. Spółka dokładnie to udokumentowała we wniosku, który został złożony 2 października 2023 roku.

Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, Sławomir Matyjaszczyk, podkreśla, że decyzja dotycząca zatwierdzenia Taryf ma na celu ochronę interesów mieszkańców miasta. Dodatkowo umożliwia ona spółce bezpieczne funkcjonowanie pomimo rosnących kosztów działalności. Co warto podkreślić, Lublin wciąż jest jednym z miast, gdzie ceny za wodę i ścieki są najniższe w porównaniu do innych dużych polskich miast.

Podczas pierwszego roku nowych Taryf, gospodarstwa domowe zapłacą za dostarczoną wodę 4,52 zł/m3 netto (4,88 zł brutto), a za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 5,93 zł/m3 netto (6,40 zł brutto). W drugim roku stawki ulegną zmianie – za wodę będzie to 4,72 zł netto (5,10 zł brutto), a za ścieki 6,09 zł netto (6,58 zł brutto). W trzecim roku cena za wodę pozostanie na niezmienionym poziomie, natomiast za odprowadzanie ścieków zapłacimy 6,14 zł netto (6,63 zł brutto).