Decyzja radnych Lublina umożliwia deweloperowi budowę bloków mieszkalnych na Czechowie Południowym

Rada Miasta Lublin podejmowała decyzje podczas jednej z sesji, dotyczące możliwości realizacji projektu mieszkaniowego na terenie Czechowa Południowego. Pochodziły one od jednego z większych deweloperów w Lublinie, który otrzymał pozytywną odpowiedź. Ta decyzja otwiera drogę dla wykorzystania specustawy znanej jako „lex deweloper”.

Podczas sesji radni głosowali nad uchwałą dotyczącą „inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej przy ulicy dra Witolda Chodźki 10b w Lublinie”. W ramach tej inwestycji planowane jest wykorzystanie specustawy „lex deweloper”, która ma na celu usprawnienie procesu przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących. Zaletą tej specustawy jest przyspieszenie formalności. Aby inwestor mógł skorzystać z tej ustawy, niezbędna jest zgoda radnych miasta.

Inwestycją zajmie się firma Lalak Development sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Lublinie przy ulicy dra Witolda Chodźki 10. Inwestycja będzie polegać na budowie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych, oznaczonych jako B1 i B2. Planowana jest również budowa usług nieuciążliwych na parterach budynków oraz garaży podziemnych. Do kompleksu mieszkalnego dojdzie również droga dojazdowa, elementy małej architektury i towarzyszące urządzenia budowlane. Inwestycja towarzysząca będzie obejmować budowę i przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także sieci elektroenergetycznej – takie informacje zawarte są w uchwale.