Lublin pionierem w Polsce – rozpoczyna się proces wypłaty podwyższonych pensji dla nauczycieli

Lublin zyskuje miano pierwszego polskiego miasta, które zdecydowało się na wdrożenie podwyżek płac dla kadry pedagogicznej. Przyznane podwyżki wyniosą aż 30% dla nauczycieli posiadających tytuł dyplomowanego lub mianowanego. Dla nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, stopień podwyżki to nawet 33%. Nie zapomniano również o pracownikach pozapedagogicznych, dla których także przewidziane są wzrosty pensji.

Implementacja podwyżek płac dla nauczycieli pracujących w szkołach samorządowych odbywa się w związku z wprowadzeniem wyższych stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, które obowiązują od dnia 1 stycznia. Wartości te zmieniają się proporcjonalnie do stopnia awansu zawodowego danego nauczyciela. Na przykład: pensja nauczyciela początkującego teraz wynosi 4908 zł brutto, dla mianowanego 5057 zł, a dla dyplomowanego aż 5915 zł.

Środki finansowe niezbędne do realizacji wypłat podwyżek dla nauczycieli pokrywane są z subwencji oświatowej. Wyższe wynagrodzenia implikują również wzrost dodatków, takich jak dodatki stażowe czy za godziny nadliczbowe. Na przykład, dodatek funkcyjny dla dyrektorów jednostek oświatowych uległ zwiększeniu o 20%.