Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji w IV kadencji Rady Seniorów w Lublinie

W Lublinie otwarte zostało nabór na kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin, która wchodzi już w swoją IV kadencję. To ciało doradcze prezydenta miasta, które ma za zadanie reprezentować interesy seniorów we wszystkich aspektach życia miejskiego. Zgłoszenia można składać do 15 marca.

Monika Lipińska, zastępczyni prezydenta Lublina, podkreśla wagę działań podejmowanych na rzecz seniorów jako istotnego elementu polityki społecznej Lublina. „Chcemy, aby Lublin był miastem, które rozumie i spełnia potrzeby wszystkich swoich mieszkańców, niezależnie od wieku” – mówi Lipińska. Wskazuje także na znaczenie Rady Seniorów jako źródła eksperckiego wsparcia przy planowaniu kolejnych inicjatyw i udogodnień dla osób starszych zamieszkujących miasto. Lipińska zachęca do zgłaszania kandydatur przez wszystkie organizacje działające na rzecz seniorów.

Obecna, III kadencja Rady Seniorów Miasta Lublin, kończy się 30 kwietnia bieżącego roku. Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia na kandydatów do nowego składu Rady mogą składać zarówno organizacje działające na rzecz osób starszych, jak i te osoby, które aktywnie angażują się w pomoc seniorom. Kandydatura musi być poparta przez co najmniej 30 mieszkańców Lublina, którzy przekroczyli 60 rok życia.