Edycja programu "Bezpieczne dziecko" w lubelskich placówkach oświatowych

Pod patronatem bezpieczeństwa najmłodszych, w lubelskich szkołach i przedszkolach zorganizowane są spotkania edukacyjne. Te gromadzą pod jednym dachem uczniów w różnym wieku, promując wśród nich bezpieczne postawy. Sercem tej kampanii jest program „Bezpieczne dziecko”, będący dziełem emerytowanego funkcjonariusza policji, Arkadiusza Szczepańskiego.

Kształcenie młodych ludzi na temat bezpieczeństwa w Lublinie jest procesem cyklicznym, odbywającym się regularnie w ramach różnych instytucji edukacyjnych. Zakres poruszanych zagadnień jest szeroki i wielowymiarowy. Przykładowo, podczas jednego z ostatnich spotkań, uczniowie Przedszkola nr 12 w Lublinie mieli okazję poznawać odpowiednie zachowanie w sytuacji konfrontacji z agresywnym psem.

Inicjator programu „Bezpieczne dziecko”, Arkadiusz Szczepański, to były policjant, który z zaangażowaniem prowadzi te działania od ponad dekady. Jego metoda przekazu informacji cieszy się dużą popularnością i akceptacją ze strony dzieci.

Obecnie, program „Bezpieczne dziecko” jest wprowadzany w trzech szkołach i siedmiu przedszkolach na terenie Lublina. To świadczy o jego skali i znaczeniu dla lokalnej społeczności.