Europejski konkurs The Innovation in Politics Awards 2024 docenia innowacyjne projekty Lublina

Dwa innowacyjne projekty prowadzone przez miasto Lublin zostały uhonorowane jako finaliści prestiżowego europejskiego konkursu The Innovation in Politics Awards 2024, w kategorii Demokracja. Uznane przez jury, złożone z 1086 obywateli różnych krajów Europy, te inicjatywy wprowadzające element partycypacji zostały okrzyknięte wyjątkowym przykładem innowacji politycznej na kontynencie.

– Wykorzystując mechanizmy partycypacji społecznej, sformułowaliśmy Strategię Lublin 2030 pod sloganem „Wymyślmy wspólnie Lublin”. Dodatkowo rozwijamy demokrację uczniowską poprzez Szkolne Budżety Obywatelskie – mówi prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk. Przygotowanie Strategii 2030 było jednym z najbardziej zaawansowanych procesów partycypacyjnych, jakie dotychczas przeprowadziliśmy w naszym mieście. Wszystko, co robimy, jest zgodne z ideą współrządzenia, która stawia mieszkańców naszego miasta na czele tego procesu. Angażując ich w planowanie przyszłości Lublina, uczyniliśmy ich współtwórcami naszego kluczowego dokumentu strategicznego. Z drugiej strony, Szkolne Budżety Obywatelskie często stanowią pierwsze spotkanie uczniów z demokracją, które rozwija ideę partycypacji wśród naszych młodych mieszkańców. Cieszy nas to, że nasza ciężka praca została zauważona na szczeblu europejskim. Międzynarodowa organizacja pozarządowa doceniła nasze wysiłki, uznając je za jedne z najbardziej odważnych i kreatywnych projektów politycznych w Europie.