Zadłużenie seniorów w Polsce rośnie alarmująco. Ponad 6 miliardów złotych to suma długów osób po 60. roku życia

Stoimy przed niepokojącym zjawiskiem rosnącego zadłużenia wśród seniorów w naszym kraju. Dane z Krajowego Rejestru Długów wskazują na zaskakująco duży wzrost zadłużenia osób, które przekroczyły 60. rok życia. Suma ich długów wynosi już ponad 6 miliardów złotych.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia kwota ta wzrosła o niemal 450 procent – jest to trend, który powinien zaniepokoić zarówno specjalistów od finansów, jak i decydentów politycznych. Dlaczego seniorzy, którzy powinni cieszyć się spokojem i stabilnością finansową, znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej?

Pogorszenie standardów życia czy może większa chęć wsparcia swoich dzieci? W celu zbadania przyczyn tego zjawiska przeprowadziliśmy rozmowę z profesorem Włodzimierzem Piątkowskim, renomowanym socjologiem afiliowanym przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.