Ilość uczniów idących do szkół ponadpodstawowych zmaleje o 50% – Miasto wprowadza limity rekrutacyjne

W bieżącym roku szkolnym liczba uczniów zdolnych do kontynuowania nauki na poziomie ponadpodstawowym ma zdecydowanie zmaleć. Do takiego stanu rzeczy doprowadziło wiele czynników, przez które liczba adeptów edukacji ponadpodstawowej maleje aż o połowę w porównaniu do standardowego rocznika. Zmierzając naprzeciw tej sytuacji, miasto Lublin zamierza wdrożyć szczególne limity rekrutacyjne dla szkół średnich. Działanie to ma na celu zapewnić każdej placówce edukacyjnej odpowiednią liczbę uczniów, co jest kluczowe dla utrzymania jej funkcjonowania. Celem tych działań jest również zapewnienie, że renomowane szkoły nadal będą mogły przyjmować studentów spełniających określone kryteria punktowe.

Zgodnie z wyjaśnieniem Mariusza Banacha, zastępcy prezydenta Lublina, podczas ostatniej sesji rady miasta, standardowy rocznik kandydatów do szkół ponadpodstawowych składa się z około 6 tysięcy uczniów. Jednak w tym roku oczekuje się jedynie około 2800 kandydatów. Ta sytuacja nie jest dla miasta zaskoczeniem, ale wymaga wprowadzenia zmian w systemie. Wprowadzenie limitów rekrutacyjnych ma szczególnie na celu ochronę szkół technicznych i zawodowych, które są zagrożone utratą programów kształcenia z powodu braku uczniów.

Zmniejszenie liczby uczniów przechodzących do edukacji na poziomie ponadpodstawowym jest wynikiem zmian w prawie edukacyjnym z poprzednich lat. Zgodnie z nowymi przepisami, szkoły były zobowiązane przyjąć 1,5 rocznika uczniów do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Dlatego, mając na uwadze zwiększoną liczbę kandydatów, w roku szkolnym 2021/2022 zwiększono o 30 liczbę oddziałów w liceach ogólnokształcących, o 17 oddziałów w technikach oraz zwiększono także liczbę miejsc w branżowych szkołach I stopnia. Działania te podjęto również rok wcześniej – wyjaśnił zastępca prezydenta.