Parafialne rozgrywki wiedzy liturgicznej dla ministrantów i lektorów w Chełmie zakończone

Służba liturgiczna, czyli pełnienie roli ministranta czy lektora, to nie tylko honor i przywilej bycia bliżej Jezusa podczas Mszy Świętej. To także obowiązek wynikający z łaski otrzymanej od Boga, który niesie ze sobą zadanie głębokiego zrozumienia elementów liturgii kościelnej oraz umiejętnego reagowania na potrzeby kapłana celebrowania Mszy. Bezpośrednie zaangażowanie w te święte obrzędy wymaga solidnej wiedzy liturgicznej.

W parafii Świętej Rodziny w Chełmie, 24 lutego 2024 roku, odbył się konkurs sprawdzający tę właśnie wiedzę u ministrantów i lektorów z dekanatów Chełm Wschód i Zachód. Konkurencja była podzielona na trzy grupy wiekowe: młodsi ministranci, starsi ministranci i lektorzy. Celem konkursu było sprawdzenie znajomości liturgii, jej poszczególnych elementów oraz przebiegu Mszy Świętej poprzez rozwiązanie testu. Materiały do nauki pochodziły z Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego.

Wyniki tego parafialnego konkursu wiedzy liturgicznej zostały ogłoszone następnego dnia, w niedzielę. Dyplomy wręczone triumfatorom przyniosły im dumę z posiadanej wiedzy. Dla tych, którzy nie zdobyli najwyższych miejsc, stanowiły one jednak ważną motywację do dalszego pogłębiania swojej wiedzy liturgicznej i budowania jeszcze większego zaangażowania w dbanie o piękno liturgii kościelnej.