Strategia Lublina na ochronę zielonych przestrzeni: Plan zagospodarowania przestrzennego w Parku Ludowym, Parku Kalinowszczyzna i Starym Gaju

Kolejne tereny zielone w Lublinie zostają objęte ochroną dzięki nowym planom zagospodarowania przestrzennego. W ramach tej strategii, docelowo ma powstać osiem projektów dedykowanych zielonym obszarom miasta, z których trzy dotyczą bulwaru nadrzecznego przy Parku Ludowym, Parku Kalinowszczyzna oraz lasu Stary Gaj. Łącznie objęte tymi planami tereny zielone zajmują powierzchnię przekraczającą 490 hektarów.

Zaproponowane projekty zagospodarowania przestrzennego zostaną udostępnione do publicznego wglądu aż do końca lutego, czyli do 28 dnia tego miesiąca. Mieszkańcy Lublina oraz wszystkie zainteresowane strony będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do tych planów aż do połowy marca, konkretnie do 15 dnia tego miesiąca. Zgłoszenia można będzie dokonać zarówno drogą tradycyjną pocztą, jak i za pomocą komunikacji elektronicznej.

Justyna Góźdź reprezentująca urząd miasta Lublin, opowiada więcej na temat tych zielonych terenów, które podlegają nowym planom zagospodarowania przestrzennego.

W ramach informacji o terenach, warto zaznaczyć, że rezerwat przyrody „Stasin” obfituje w różnorodność gatunków zarówno roślin jak i ptaków. W runie tego rezerwatu można odnaleźć aż 100 różnych gatunków roślin oraz 20 gatunków ptaków, które są objęte ochroną.