Zakłócenia w dostawie wody w Lublinie na ulicy Niepodległości z powodu awarii sieci wodociągowej

Mieszkańcy Lublina, a dokładniej ci zamieszkujący ulicę Niepodległości, są zmuszeni borykać się z utrudnieniami spowodowanymi awarią sieci wodociągowej. Informację o zaistniałej sytuacji przekazało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Awaria spowodowała przerwę w dostarczaniu wody dla osób mieszkających na wspomnianej ulicy. Pomimo zaistniałej sytuacji, mieszkańcy nie zostali pozostawieni bez opieki – mogą korzystać z beczkowozu, który dostarcza im niezbędny do życia płyn.