Lublin traci mieszkańców. W ciągu pięciu lat zniknęło 13,5 tys. meldunków

W roku 2023 Lublin odnotował spadek liczby zameldowanych mieszkańców o ponad 3100, co jest kontynuacją tendencji obserwowanej w ostatnich latach. W ciągu minionych pięciu lat, liczba meldunków w mieście spadła o imponującą liczbę 13,5 tysiąca.

Miesięczne statystyki na temat liczby meldunków dostarcza Urząd Miasta Lublin. Chociaż dane te nie są doskonałe ze względu na codzienne fluktuacje wynikające z narodzin i śmierci mieszkańców, a także braku uwzględnienia osób niemeldowanych, ale stale rezydujących w Lublinie, to jednak pozwalają one dostrzec pewne demograficzne tendencje.

Główny Urząd Statystyczny publikuje podobne informacje dwa razy do roku. Zgodnie z danymi z 30 czerwca poprzedniego roku, liczba mieszkańców Lublina wynosiła 330,4 tysiąca.

Pod koniec ubiegłego roku w stolicy Lubelskiego zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 315 868 osób. To oznacza spadek o 3119 osób w porównaniu do sylwestra 2022. Ten spadek jest równoznaczny z wyobrażeniem sobie, że cała dzielnica Zemborzyce lub wszystkie mieszkania przy ulicy Wyżynnej zniknęły z mapy Lublina.

Patrząc na większą skale czasową, od ostatniego dnia 2018 roku, liczba meldunków w Lublinie spadła o 13 557. Porównując tę liczbę z populacją dwóch dzielnic – Bronowice i Węglin Południowy – okazuje się, że to mniej więcej ilu mieszkańców mają te dwie dzielnice razem.