Intensywne prace porządkowe w Lublinie

W mieście Lublin ruszyła akcja sprzątania po sezonie zimowym, obejmująca różnorodne przestrzenie miejskie. Tereny te to nie tylko ulice, ale również chodniki, przystanki autobusowe i miejsca położone poza granicami dróg. Zadania porządkowe dotyczą także obszarów zieleni, gdzie przeprowadzane są czynności pielęgnacyjne dla drzew i krzewów.

Artur Szymczyk, pełniący funkcję zastępcy prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju, podkreślił intensywność planowanych prac. Wszystkie miejskie służby są przygotowane do ich realizacji. Zwrócił on również uwagę na właścicieli prywatnych nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, jak również na podmioty zarządzające terenami nad rzekami, z zachętą do dokonania porządków na swoich obszarach. Wyraził też nadzieję, że warunki atmosferyczne umożliwią zakończenie wszystkich prac jeszcze w bieżącym miesiącu.

Sprzątanie po zimie będzie realizowane przez 17 firm świadczących usługi porządkowe. Prace objęte tym projektem dotyczą czyszczenia nawierzchni jezdni, dróg dla rowerów, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz opasek przykrawężnikowych. Łączna długość ulic, które są przedmiotem tej akcji porządkowej, wynosi 315 km. Większość prac będzie przeprowadzana podczas godzin nocnych, co ma na celu minimalizację ewentualnych zakłóceń w ruchu drogowym.