Prof. Ryszard Zajączkowski kandydatem na prezydenta Lublina z ramienia KWW Lublin Przyszłość i Tradycja

Profesor Ryszard Zajączkowski, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Lublin Przyszłość i Tradycja, wystawił swoją kandydaturę na stanowisko prezydenta Lublina. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.

Podczas konferencji prasowej odbytej 5 marca, profesor Zajączkowski wyraził swoje obawy dotyczące braku odpowiednich miejsc schronienia w Lublinie na wypadek sytuacji wojennych. Jak stwierdził, mimo że obecnie żyjemy w czasach pokoju, sytuacja lubelskich mieszkańców mogłaby okazać się krytyczna w przypadku zagrożenia wojennego. Statystyki, które przytoczył kandydat na stanowisko prezydenta miasta Lublin, sugerują, że 95% mieszkańców byłoby zmuszonych do samodzielnej obrony w takim scenariuszu.

Zaznaczył też, że istnieją planowane miejsca schronienia dla krótkotrwałych kataklizmów pogodowych, jednak te miejsca nadal wymagają dostosowania do bardziej zaawansowanych warunków. Rzecznik prasowy komitetu, Paweł Górnik, zadeklarował, że jeśli zdobędą większość w radzie miasta, w ciągu pierwszych 90 dni od rozpoczęcia kadencji wprowadzą zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Górnik sugerował również, że są otwarci na sugestie i pomysły dotyczące poprawy bezpieczeństwa i zaprosił do przesyłania pytań w tej sprawie drogą mailową.

Profesor Zajączkowski jest znany z pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie pełni funkcję profesora w Katedrze Historii Filozofii. Paweł Górnik, przedstawiając kandydata, podkreślił także jego doświadczenie zawodowe zdobyte na prestiżowych uniwersytetach, takich jak Harvard, Yale oraz Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych. Profesor Zajączkowski jest również prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych oraz kilku innych organizacji naukowych zrzeszających badaczy z Polski i za granicą.