Zbigniew Wojciechowski proponuje nowe inwestycje infrastrukturalne dla Lublina

Zbigniew Wojciechowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Lubelskiego, przedstawił swoją wizję na ulepszenie systemu komunikacyjnego w Lublinie. W ramach swych propozycji, Wojciechowski zwraca uwagę na potrzebę budowy tunelu pod Alejami Racławickimi, co zapewniłoby efektywną i bezkolizyjną trasę łączącą północne i południowe części miasta.

Drugim elementem strategii kandydata jest realizacja obwodnicy południowo-wschodniej, która miałaby za zadanie połączyć trasę Via Carpatia z drogą ekspresową S17. Przyszłościowa inwestycja ta stanowiłaby ważny element w układzie dróg ekspresowych regionu.

Podkreślając swoje zaangażowanie w sprawy Lublina, Zbigniew Wojciechowski przypomniał o swoim doświadczeniu jako dwukrotny wiceprezydent miasta oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta. Teraz, pełniąc role wicemarszałka, chce nadal reprezentować interesy miasta i dążyć do jego rozwoju. „Zawsze pracowałem dla naszego ukochanego miasta, stolicy województwa lubelskiego, i pragnę nadal to czynić”, zaznaczył Wojciechowski.