Zarządzanie trawnikami miejskimi: równowaga między estetyką a korzyściami dla środowiska

Obecnie dostrzegamy, jak w pasach drogowych prowadzone są prace związane z koszeniem trawników miejskich. Choć te działania nie obejmują wszystkich lokalizacji, ponieważ w pewnych miejscach występują pewne ograniczenia.

Zrównoważone gospodarowanie zielenią miejską jest naszą reakcją na dynamicznie zmieniające się warunki klimatyczne – wyjaśnia Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. Stwierdziła, że redukcja ilości koszenia przyczynia się do produkcji większej ilości tlenu, poprawia jakość powietrza poprzez zwiększenie jego wilgotności oraz czystości, stwarza dodatkowe źródła pożywienia dla owadów zapylających, stanowi schronienie dla małych zwierząt i wpływa na różnorodność biologiczną w mieście. Niemniej jednak, taka polityka nie dotyczy terenów znajdujących się przy głównych drogach, skrzyżowaniach czy przejściach dla pieszych, które zgodnie z przepisami muszą być regularnie koszone, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto, Rdest przypomina, że nie wszystkie tereny, które są regularnie koszone, są własnością miasta. Wiele z tych gruntów jest zarządzanych przez różne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które podejmują własne decyzje dotyczące utrzymania zieleni na swoim terenie.

Już od kilku lat miasto Lublin prowadzi politykę zarządzania swoimi terenami zielonymi i trawnikami w taki sposób, aby zachować równowagę między estetyką miejsca, bezpieczeństwem ruchu drogowego a korzyściami dla środowiska naturalnego.