Delegaci z dwunastu europejskich ośrodków zjednoczeni w Lublinie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy

Lublin jest gospodarzem nadchodzącego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, w którym uczestniczyć będzie prawie trzydziestu delegatów z dwunastu europejskich miast. Głównym tematem konferencji będzie kwestia „Przyszłości integracji europejskiej i integracji wewnątrz Europy”.

Położenie szczególnego nacisku na wymianę doświadczeń z różnych regionów globu to jeden z priorytetowych celów Lublina w obliczu jego dążenia do rozwoju. Współpraca ta dotyka wielu aspektów życia w mieście, począwszy od kultury i edukacji dzieci i młodzieży, poprzez działania promujące ochronę środowiska i ekologię, a skończywszy na rozwoju gospodarki.

Za takie podejście do polityki w 2017 roku Lublin został uhonorowany Nagrodą Europy, co jednocześnie zapewniło mu członkostwo w Stowarzyszeniu Miast Laureatów tej nagrody. Obecnie, pełniąc rolę Miasta Przewodniczącego tej organizacji, Lublin wita jej przedstawicieli.

Teraz, jako kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, Lublin dokłada wszelkich starań, aby jeszcze bardziej rozwijać i umacniać współpracę z innymi miastami na kontynencie. „Jestem przekonany, że zdobycie tytułu ESK otworzy nam nowe horyzonty i przyniesie nam więcej wartościowych partnerów na arenie międzynarodowej”, mówi prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk.