Młodzież może ubiegać się o granty na realizację swoich inicjatyw społecznych i obywatelskich

Informujemy, że nieformalne zrzeszenia młodzieży mają teraz szansę uzyskać dofinansowanie do realizacji swoich projektów związanych z działaniami społecznymi i obywatelskimi. To możliwe dzięki tegorocznej edycji Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego, który przewiduje przyznanie 26 grantów i mikrograntów o łącznej wartości 50 tysięcy złotych.

Miejski Aktywator Młodzieżowy to odpowiedź na potrzeby młodych ludzi, którzy cechują się dużą energią i chętnie zaangażują się w zmiany w swoim najbliższym otoczeniu poprzez działania społeczne i obywatelskie. Pierwsza edycja tego programu pokazała nam, jak duże jest zapotrzebowanie na takie formy wsparcia dla nieformalnych grup młodzieżowych. W związku z tym, postanowiliśmy kontynuować te inicjatywy, które rozpoczęliśmy podczas obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. kultury, sportu i partycypacji.

Wszystkim młodym ludziom, którzy chcą aktywnie działać i wpływać na swoje otoczenie, zapewniamy możliwość ubiegania się o środki finansowe. Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniach i aplikowania o granty – dodaje Stepaniuk-Kuśmierzak.