Projekty dla Regionalnego Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Lublinie uruchomione przez Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie rozpoczął realizację ambitnych projektów, które mają na celu stworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Szereg inicjatyw zostało zaplanowanych, mających poprawić jakość opieki zdrowotnej dla najmłodszych.

W ramach planów przedsięwzięcia przewiduje się budowę oraz adaptację istniejących budynków szpitalnych i ośrodków zdrowia psychicznego. Lokalizacje, które objęte są tym projektem, to Lublin, Cholewianka, Kazimierz Dolny, Chełm, Radecznica i Suchowola.

Dodatkowo, w ramach tych działań przewidziane są także szkolenia kadry medycznej. Ma to na celu podniesienie kwalifikacji personelu, który będzie pracował w nowo powstających placówkach. Również szkoły będą miejscem, gdzie zostaną zorganizowane takie kursy. To wszystko ma służyć lepszemu dostosowaniu się do specyficznych potrzeb udzielania świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży.