Spotkanie nowej Rady Miasta Lublin: deficyt radnych na pierwszej sesji

Początki kadencji Rady Miasta Lublin były nieco nietypowe, ze względu na brak jednego z 31 wymaganych członków podczas pierwszego posiedzenia. Jednak sytuacja została już uregulowana, wszyscy wybrani radni wypełnili swoje obowiązki poprzez złożenie przysięgi i teraz wszystko przebiega zgodnie z planem.

W okresie poprzedzającym inaugurację Rady Miasta, Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, dokonał wyboru swoich zastępców. Wybór padł na te same osoby, które pełniły te funkcje do końca ostatniej kadencji.

Niestety, jeden z nowo wybranych wiceprezydentów, Mariusz Banach, odpowiedzialny za oświatę i wychowanie, który jednocześnie zdobył mandat radnego, nie miał możliwości formalnego zrzeczenia się go przed rozpoczęciem obrad. Skutkowało to tym, że podczas pierwszego spotkania rady miasta tylko 30 radnych mogło odebrać swoje nominacje.

Jednak na drugiej sesji Rady Miasta Lublin brakującą nominację odebrała ostatnia radna – Marta Gutkowska, reprezentująca klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka. Ta ostatnia radna wypełniła swoje obowiązki, składając przysięgę na początku drugiego spotkania Rady Miasta Lublin w IX kadencji.