Unia Europejska wspiera twórców "sztucznej kości" z Uniwersytetu Medycznego

Unijne wsparcie finansowe umożliwiło spółce Medical Inventi, której powstanie ma swoje korzenie w Uniwersytecie Medycznym, wynalezienie tak zwanej „sztucznej kości”.

Współpraca środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z prywatnym sektorem finansowym zaowocowała utworzeniem spółki Medical Inventi. Celem tej inicjatywy było przekształcenie naukowych badań w komercyjny produkt. Pod przewodnictwem prof. dr hab. Grażyny Ginalskiej, zespół badawczy osiągnął imponujący sukces, konstruując kompozyt biomateriału, zamiennika kości naturalnej, potocznie określanego jako „sztuczna kość”. „Sztuczna kość” może być wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny, takich jak onkologia, neurochirurgia czy leczenie zranień pozostałych po działaniach wojennych. Po wszczepieniu, materiał ma zdolność integracji z kością pacjenta, a następnie stymulowania tworzenia nowej tkanki kostnej. Z tego powodu nie jest wymagana druga operacja celem usunięcia implantu.

Preparat znany jako FlexiOss, jest nowoczesnym implantem trzeciej generacji i może być używany w różnych dziedzinach medycyny, takich jak ortopedia, chirurgia urazowa, stomatologia czy nawet weterynaria. Materiał ten może służyć na przykład do wypełniania ubytków zębowych, leczenia stanów zapalnych przetok czy uzupełniania tkanek kostnych uszkodzonych w wyniku urazów.

„Pozyskanie funduszy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój było kluczowym elementem umożliwiającym realizację naszych celów i doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz” – deklaruje Maciej Maniecki, prezes Medical Inventi.