Zmiany personalne w strukturach władzy miejskiej Lublina i lokalnych spółek

Nastąpiła reorganizacja na najwyższych stanowiskach władzy miejskiej Lublina oraz w przynależnej do niej spółce. Tomasz Fulara, dotychczasowy prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w tym mieście, zostaje powołany na stanowisko zastępcy prezydenta Lublina, specjalizujące się w sprawach inwestycji i rozwoju. Jego poprzednik na tym stanowisku, Artur Szymczyk, ma objąć funkcję prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Rada Nadzorcza tej miejskiej spółki wyznaczyła Szymczyka na prezesurę 27 maja. Oficjalnie nowe obowiązki przejmie od 15 czerwca.

Lubelski urząd miejski informuje, że Szymczyk otrzymał nowe zadanie. Od teraz będzie odpowiedzialny za implementację nowatorskich strategii związanych z zrównoważonym rozwojem w Lublinie. Do jego kompetencji należeć będzie nadzorowanie mobilności miejskiej, promowanie odnawialnych źródeł energii, zwalczanie skutków zmian klimatycznych oraz zarządzanie gospodarką opartą na modelu obiegu zamkniętego. Dodatkowo będzie pełnomocnikiem prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju oraz przewodniczył Stałemu Komitetowi ds. Zrównoważonego Rozwoju Lublina. W skład tego komitetu wejdą między innymi reprezentanci środowiska naukowego, przedsiębiorców oraz instytucji zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych.