Artur Szymczyk, od wicestarosty miasta Lublina do prezesa MPWiK i Pełnomocnika Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

Artur Szymczyk, pełniący funkcję zastępcy prezydenta Lublina od 2014 do 2024 roku, z obszarem odpowiedzialności skupiającym się na inwestycjach i rozwoju, teraz obejmie stanowisko prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dodatkowo, Szymczyk zostanie mianowany na Pełnomocnika Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju. W obu rolach będzie odpowiedzialny za implementację kwestii związanych z rozwojem, mobilnością miejską, odnawialnymi źródłami energii, przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz gospodarką o obiegu zamkniętym na terenie Lublina.

Pełnomocnik prezydenta Szymczyk będzie również przewodniczącym Stałego Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Lublina. W skład tego ciała wejdą reprezentanci świata nauki, biznesu, organizacji non-profit, Rady Miasta i Rad Dzielnicy oraz instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków unijnych. Funkcja Pełnomocnika Prezydenta pozwoli również Arturowi Szymczykowi na kontynuację działań związanych z implementacją miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic”.

Szymczyka na stanowisko prezesa MPWiK od 15 czerwca powołała Rada Nadzorcza MPWiK podczas spotkania, które miało miejsce w poniedziałek, 27 maja. W tym samym dniu, Artur Szymczyk obejmie rolę pełnomocnika prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju i zostanie liderem Stałego Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Lublina, utworzonego decyzją Prezydenta Miasta Lublina.