Piękne Tradycje i Wielkie Procesje z okazji Święta Bożego Ciała

Czwartek, 30 maja, jest datą pełną religijnego uroku i piękna. Tego dnia obchodzimy święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie znanego jako Boże Ciało. W tym dniu ulice naszych miast zamienią się w sceny wielkich, kolorowych procesji, kiedy to wierni oddadzą hołd Jezusowi Chrystusowi zawartemu w Najświętszym Sakramencie.

Święto Bożego Ciała jest rocznym kościelnym świętem Eucharystii. Jego tradycja sięga aż XIII wieku. Z tym dniem wiążą się malownicze procesje, które zasłynęły z paradowania po miejskich ulicach. Zaczynają się one w kościołach, skąd pielgrzymują do czterech ołtarzy. Na każdym z nich czytane lub śpiewane są fragmenty Ewangelii, a także udzielane jest błogosławieństwo Przenajświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

W procesjach od stuleci niesione są kościelne chorągwie oraz feretrony ozdobione kwiatami. Możemy też dostrzec młode dziewczynki ubrane na biało, które sypią kwiaty, jak również licznych duchownych, ministrantów z dzwonkami, przedstawicieli wojska i straży pożarnej. Cała uroczystość ma na celu propagowanie kultu Chrystusa w Eucharystii.

Jak opisuje Barbara Ogrodowska w swojej książce „Ocalić od zapomnienia. Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne”, święto to ma nieco inną interpretację wśród ludzi. „Bóg opuszcza kościoły, schodzi z ołtarzy i idzie pomiędzy ludzi, aby być bliżej ich codziennych spraw.”