Nowe parkomaty w Lubelskiej Strefie Płatnego Parkowania: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wybrało wykonawcę

Strefa Płatnego Parkowania w Lublinie dysponuje 175 parkomatami, które służą kierowcom do uiszczania opłat za parkowanie. W przyszłości będą one wymienione na nowe urządzenia – odpowiedzialny za ten proces jest operator tej strefy, lubelskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK).

Miesiąc temu MPK objęło rolę operatora Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami urzędników, którzy chcieli zapewnić, że całość wpływów z opłat parkingowych oraz dodatkowych pozostanie w mieście, zamiast być przekazywana prywatnej firmie. Za swoje usługi MPK otrzyma 34% przychodów ze sprzedaży biletów. W ubiegłym roku tylko przychody ze Strefy Płatnego Parkowania wyniosły aż ponad 13,1 mln zł.

Na terenie Lubelskiej Strefy Płatnego Parkowania do dyspozycji kierowców jest 2,7 tys. miejsc parkingowych. Przy nich usytuowane są 175 parkomatów i to właśnie one mają być niedługo wymienione. Na ten cel MPK przeznaczyło 12,2 mln zł, jednak przetarg wykazał, że jest to za mało. Wysokość ofert złożonych przez trzy firmy wyniosła kolejno: 16,4 mln zł, 20,7 mln zł i 26,3 mln zł. W rezultacie władze spółki postanowiły zwiększyć budżet na ten cel.

Wyboru dokonano na korzyść City Parking Group z Grudziądza – ciekawostką jest fakt, że to właśnie ta firma była dotychczasowym operatorem Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie. Ta samą firmę czeka teraz rola dostawcy nowych parkomatów, które będą dzierżawione na okres 8 lat. Firma będzie odpowiedzialna za montaż, programowanie oraz uruchomienie urządzeń, a także za ich serwis.