Zmiany na czele Zarządu MPK Lublin: Nowy Prezes i Wiceprezes powołani

11 czerwca, podczas wtorkowego spotkania, Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Lublinie dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu wybrano Bogdana Kołciuka, który jest związany z MPK Lublin przez ostatnie 30 lat.

Bogdan Kołciuk, dotychczas pełniący rolę wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. technicznych, został awansowany na stanowisko Prezesa Zarządu. Zastąpi on Tomasza Fularę, który od roku 2011 stał na czele lubelskiego MPK. Fulara od 15 czerwca obejmie funkcję zastępcy prezydenta miasta. Tymczasem, Dariusz Tomasik, były Dyrektor Biura Zarządu i Promocji, objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Weronika Opasiak, rzeczniczka prasowa MPK Lublin, podkreśla, że obaj nowo powołani członkowie Zarządu są dobrze zapoznani ze strukturą Spółki, jako że pracują w MPK Lublin już od wielu lat. Oficjalna rozpoczęcie pracy przez nowy Zarząd nastąpi 13 czerwca.

Opasiak dodatkowo podaje, że Bogdan Kołciuk od 1 września 2011 roku piastował stanowisko wiceprezesa zarządu – dyrektora ds. technicznych. Zanim to, od września 2007 roku, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej MPK Lublin Sp. z o.o. Zajmował także w przeszłości stanowisko dyrektora ds. technicznych w Spółce. Z drugiej strony, Dariusz Tomasik przez ostatnią dekadę pracował jako kierownik, a następnie Dyrektor Biura Zarządu i Promocji.