Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie otrzymał 220 tysięcy złotych na remont łazienek

Szkoła dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących im. Jana Pawła II, położona w Lublinie, otrzymała dofinansowanie na gruntowne odnowienie dwóch łazienek. Kwota wsparcia wynosi aż 220 tysięcy złotych, które miasto zdecydowało się przeznaczyć na ten cel. Fundusze te uzyskało z grantu, który przyznała Fundacja Leroy Merlin Polska.

Agnieszka Pawelec, dyrektorka Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin, podkreśla niezbędność przeprowadzenia takiego remontu. Jak wyjaśnia, samorząd ma pod swoją opieką około dwustu obiektów oświatowych, którymi zarządza Wydział Inwestycji i Remontów. Wśród nich znajduje się wiele placówek, gdzie kształcą się dzieci ze specjalnymi potrzebami, potrzebujące dodatkowej pomocy.

Budżet przeznaczony na remonty tych obiektów wynosi około 2 miliony złotych. Z tego punktu widzenia, kwota 220 tysięcy złotych, przeznaczona na odnowienie łazienek w ośrodku dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, stanowi znaczący zastrzyk finansowy. Dyrektorka Pawelec podkreśla, że te środki będą mieć realny wpływ na poprawę warunków w placówce.