W Lublinie rozpoczęto dyskusję na temat "Standardów Mobilności Miejskiej"

Rozpoczęły się publiczne rozmowy dotyczące „Standardów Mobilności Miejskiej” w mieście Lublin. Konsultacje społeczne mają na celu zrozumienie i aktualizację potrzeb obywateli miasta w kontekście poruszania się po nim. Stworzenie tych standardów ma za zadanie zapewnić jednolitość oraz wskazać drogę do planowania i rozwijania infrastruktury dla pieszych, rowerzystów i transportu publicznego, tak aby była ona dostępna dla wszystkich i motywowała do korzystania z niej.

Zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju, Artur Szymczyk, zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia swoich przemyśleń. Wspólne działanie społeczeństwa pozwoli na stworzenie ostatecznej treści dokumentu, który będzie istotny dla każdego użytkownika różnych form przemieszczania się po lubelskim mieście.

Celem konsultacji społecznych jest zgromadzenie uwag dotyczących tworzenia nowego strategicznego dokumentu, który będzie aktualizacją czterech obecnie obowiązujących uchwał i zarządzeń: „Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”, „Polityka Rowerowa Miasta Lublin”, „Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” oraz „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”.