XX Lubelski Festiwal Nauki pod sztandarem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W tym roku główną rolę w organizacji XX edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki przejęła lubelska instytucja medyczna, czyli Uniwersytet Medyczny. Wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko lokalnej społeczności, ale również gości z innych stron kraju. Współorganizującym imprezę są inne lubelskie uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Miasto Lublin także weźmie czynny udział w organizacji wydarzenia, szczególnie jeżeli chodzi o Galę Otwarcia. Planowana data festiwalu to okres od 14 do 20 września. Motto tegorocznego wydarzenia brzmi „Człowiek sercem nauki”.

Profesor Jarosław Dudka, prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na Uniwersytecie Medycznym, podkreślił, że Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z najstarszych i największych wydarzeń tego typu w Polsce. Z roku na rok ideę festiwalu przyjmuje coraz szerszy krąg osób, co potwierdzają rosnące liczby zgłoszeń i uczestników. Głównym celem tego wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród różnych grup wiekowych, nie tylko wśród najmłodszych. Dodatkowo jest to doskonała okazja do promowania działalności naukowej prowadzonej na lubelskich uczelniach.