Zapowiedź remontu 1-kilometrowego odcinka ul. Wapiennej w Lublinie

Planowane jest rozpoczęcie remontu dotyczącego odcinka ulicy Wapiennej w Lublinie. Prace obejmą fragment drogi o długości około 1 kilometra, od budynku numer 15 do numeru 87.

Umowa ma na celu przeprowadzenie pełnej procedury od projektowania po wykonawstwo i nadzór autorski nad pracami na ul. Wapiennej. Po zakończeniu procesu projektowania, firma wykonawcza będzie mogła przystąpić do działań na miejscu.

Podstawą prac będzie frezowanie aktualnego stanu nawierzchni, aby ją wyrównać. Na tak przygotowanym podłożu zostanie ułożona warstwa kruszywa, a potem beton asfaltowy, w lokalnych obszarach. Przewiduje się również wymianę dotychczasowych krawężników na betonowe oraz stworzenie poboczy z kruszywa, których szerokość wyniesie 0,5 metra. Istotne będzie także dostosowanie naziemnych części infrastruktury uzbrojenia podziemnego, takiej jak studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zawory gazowe i wodociągowe oraz studnie teletechniczne. Dodatkowo regulacji będą musiały podlegać wysokości wlotów do ulic bocznych i zjazdów. Szerokość nowej jezdni na ul. Wapiennej wyniesie 3 metry, jednak będą też przewidziane lokalne poszerzenia do 7 metrów – mówi Justyna Góźdź, rzecznik prasowy Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Zadanie modernizacji drogi na ulicy Wapiennej powierzono Komunalnemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Spółka z o.o. Całość prac będzie kosztować ponad 675 tysięcy złotych. Przewiduje się, że zakończenie robót nastąpi w lipcu.