Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje 9,4 mln zł na działanie lubelskich instytucji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspiera miasto Lublin kwotą ponad 9,4 miliona złotych przeznaczoną na finansowanie lokalnych placówek. Dzięki temu wsparciu, w bieżącym roku, z usług tych instytucji korzysta aż 280 osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności.

W granicach miasta Lublin działa obecnie dziewięć warsztatów terapii zajęciowej, z których to usług korzysta łącznie 280 osób. Kompetentni instruktorzy prowadzący terapie pomagają uczestniczącym w nich osobom w zdobywaniu praktycznych umiejętności, które są niezbędne do podjęcia pracy, a także w nabywaniu kompetencji przydatnych w codziennym życiu. Takie miejsca stanowią kluczowy element procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Miasto Lublin jest aktywnym uczestnikiem organizacji tych placówek, wspierając działalność prowadzonych przez organizacje społeczne – wyjaśnia Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych.

Środki na prowadzenie działalności tych warsztatów są corocznie pozyskiwane przez miasto z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku dofinansowanie wynosi ponad 9,4 miliona złotych. Dodatkowo, na utrzymanie tych placówek, Lublin zarezerwował dodatkowy milion złotych w swoim budżecie. Miasto uzyskało też dodatkowe fundusze z PFRON, co pozwoliło na zwiększenie liczby miejsc w lubelskich warsztatach terapii zajęciowej o 10 w roku 2024. Dzięki temu, obecnie z ich oferty korzysta łącznie 280 osób – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.