Plan modernizacji kluczowej drogi wyjazdowej w Lublinie – ulicy Turystycznej

Ulica Turystyczna, będąca jednym z głównych szlaków komunikacyjnych prowadzących do Łęcznej, stanowiąca część drogi krajowej nr 82, ma zostać gruntownie przemodelowana.

Planowane zmiany obejmują remont 3-kilometrowego odcinka tej ulicy, a także renowację 750-metrowego fragmentu ul. Mełgiewskiej – od skrzyżowania z ul. Andersa do połączenia z ul. Frezerów. Przewidziano również przebudowę dwóch istotnych skrzyżowań: Turystycznej z Mełgiewską oraz Grafa i Mełgiewską z Andersa. Ponadto, przewiduje się modernizację trzech mostów znajdujących się na tym terenie.

Portal Samorządowy podaje, że plany modernizacji obejmują nie tylko same drogi. Ratusz chce także zmodernizować trakcję trolejbusową, oświetlenie drogowe i sygnalizację świetlną. Prace mają objąć również chodniki i ścieżki rowerowe. Dodatkowo, powstanie nowa infrastruktura wspierająca komunikację miejską – nowe zatoki autobusowe, pętla dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz budynek socjalno-sanitarny dla kierowców autobusów.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie wyłonił już wykonawcę, który opracuje dokumentację projektową inwestycji. Zadanie to powierzono firmie Voessing Polska z Bydgoszczy, która złożyła najbardziej korzystną ofertę opiewającą na kwotę blisko 4 milionów złotych. Według zapowiedzi, cały proces powinien zakończyć się w ciągu 4 miesięcy od momentu podpisania umowy.