Protest Związku Leśników Polskich RP na terenie Lublina

Pod rozmaitymi siedzibami wojewodów na terenie całego kraju, w tym również w Lublinie, Związek Leśników Polskich RP organizuje wiec. Składa się on z dwugodzinnej pikiety, która zostanie uzupełniona przekazaniem petycji do rąk wojewodów.

W kontekście setnej rocznicy istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które jest odpowiedzialne za troskę o lasy będące własnością narodową, leśnicy identyfikują potencjalne zagrożenia dla stabilności działania zrównoważonej gospodarki leśnej w naszym kraju oraz sektorów przemysłu drzewnego i usługowego jemu towarzyszących.

ZLO RP podkreśla, że model leśnictwa oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju zapewnia skuteczną ochronę naszych lasów i umożliwia ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jest on także źródłem najbardziej ekologicznego surowca – drewna, które ma ponad 30 000 różnych zastosowań. Niemniej jednak, działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), inspirowane przez środowiska lobbingowe popierające „Zielony Ład”, mogą przynieść niepewność dla tego sprawdzonego systemu. Przeprowadzane są one bez analizy ich potencjalnych skutków dla społeczności lokalnych, rynku pracy, dostępności do drewna czy bezpieczeństwa publicznego.

Rezultaty konsultacji społecznych, jak na przykład te przeprowadzone na Podkarpaciu, jasno dowodzą, że wyżej wspomniane działania są sprzeczne z oczekiwaniami społeczności lokalnych, które sprzeciwiają się wprowadzanym odgórnie moratoriom.