Plany przebudowy ulic Turystycznej i Mełgiewskiej w Lublinie: szczegóły inwestycji

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie podał informacje o planowanej modernizacji dwóch głównych arterii miejskich. Zmiany obejmą około 3 kilometrowy odcinek ulicy Turystycznej, a także fragment ulicy Mełgiewskiej o długości około 750 metrów, rozciągający się od ulicy Andersa do ulicy Frezerów.

Cel zamówienia to opracowanie pełnej dokumentacji projektowej odnoszącej się do remontu i rozbudowy wspomnianych odcinków. Zakres prac obejmie fragment ulicy Turystycznej od granic miasta do skrzyżowania z ulicą Mełgiewską, jak również odcinek ulicy Mełgiewskiej pomiędzy ulicą Turystyczną a ulicą Frezerów. Dodatkowo, planowana jest przebudowa trzech mostów: dwóch znajdujących się na trasie ulicy Mełgiewskiej (w pobliżu skrzyżowania z ulicą Andersa) oraz jednego na ulicy Turystycznej (przy granicy miasta).

Inwestycja nie ogranicza się jednak wyłącznie do prac drogowych. Prace obejmują również modernizację infrastruktury towarzyszącej, jak trakcja trolejbusowa, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, oświetlenie drogowe czy sygnalizacja świetlna. Przewidziane jest również usunięcie kolizji oraz budowa i remont chodników oraz ścieżek rowerowych. Ponadto, powstaną nowe przystanki autobusowe, pętla dla komunikacji miejskiej, obiekt socjalno-sanitarny dla pracowników transportu publicznego oraz bramownica z tablicą o zmiennej treści VMS. Zostanie również zainstalowany monitoring wizyjny na terenie pętli autobusowej i przy przejeździe kolejowym.