Biskup Adam Bab świętuje ze Służbą Więzienną w Lublinie z okazji święta służby więziennej

Podczas Mszy św., która dała początek obchodom święta Służby Więziennej w Lublinie, biskup Adam Bab zwrócił uwagę na symboliczny aspekt działalności tej instytucji. Jego zdaniem, służba więzienna jest organem, które pomaga ludziom zmagać się z nałożonym na nich ciężarem zła. Wśród uczestników mszy byli zarówno katoliccy jak i prawosławni kapelani, a także pracownicy i funkcjonariusze lubelskich jednostek penitencjarnych.

Całość uroczystości odbyła się zgodnie z regułami ceremoniału wojskowego, w tym z udziałem kompanii honorowej oraz pocztu sztandarowego. Na potrzeby liturgii zadania wykonali funkcjonariusze oraz katechiści zaangażowani w działalność w Areszcie Śledczym w Lublinie.

Kapelan okręgowy, ks. Grzegorz Draus, podczas mszy opisał szczegółowo ikonę zatytułowaną „Zstąpienie do piekieł”. Jest to kopia dzieła stworzonego przez Piotra Sujkę i jego uczniów na absydzie kaplicy w Areszcie Śledczym w Lublinie. Sujka jest artystą, któremu Kiko Arguello powierzył zadanie kopiowania jego ikon, znajdujących się w wielu kościołach na całym świecie. Do twórców oryginalnej ikony należeli także skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności, oraz kapelan.

Kopia ikony powstała na drewnie, dzięki pracy jednej z osadzonych. Artystka dodała do niej postać św. Pawła, który towarzyszy Chrystusowi na drodze do piekieł, jak pisze o tym św. Piotr w swoim liście. W ten sposób Paweł staje się symbolem przynoszenia Dobrych Nowin osobom przebywającym „w ciemnicy”. To oznacza pochylanie się nad skomplikowanymi historiami życia ludzi, co jest kluczowym zadaniem Służby Więziennej. Ikonę w darze wręczono biskupowi Adamowi Bab od Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.