Zmiana informacji na tablicach Ogrodu Saskiego w Lublinie – inicjatywa radnego Bartłomieja Bałabana

Radny miejski Bartłomiej Bałaban z klubu Prawa i Sprawiedliwości skierował interpelację do władz Lublina. W swoim piśmie podnosi kwestię nieaktualnych tablic informacyjnych w Ogrodzie Saskim, które nadal sygnalizują zakaz wprowadzania psów, mimo że został on zniesiony przez sąd.

Bartłomiej Bałaban wspomina, że to Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, dzięki jego staraniom oraz pana Andrzeja Jaworskiego, 19 czerwca 2018 roku uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Decyzja ta zakończyła zakaz wprowadzania psów do Ogrodu Saskiego, który był obowiązujący od marca 2014 roku. Jak twierdzi radny, batalia sądowa o prawo do spacerowania z psami w tym parku trwała cztery lata.

W swojej interpelacji Bałaban zauważa, że mimo upływu ponad czterech lat od zmiany decyzji sądowej, nadal na wszystkich wejściach do parku oraz na głównych tablicach informacyjnych widnieje nieważny już „zakaz wprowadzania psów”. Zwraca uwagę, że taka sytuacja może wprowadzać w błąd użytkowników parku, a sama nieaktualna informacja jest bezprawna.

Podkreślając rolę psów jako nieodłącznych towarzyszy naszego życia, radny Bałaban apeluje do Prezydenta miasta o zmianę tablic informacyjnych. Przekonuje, że Ogród Saski jest miejscem dla nas wszystkich i wszyscy powinni mieć do niego równoprawny dostęp.