Czekają nas nowe regulacje drogowe przy skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i Dworcowej

Władze miasta zamierzają wprowadzić istotne zmiany w organizacji przepływu ruchu na strategicznie ważnym skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Dworcowej, którymi dojeżdża się do dworca PKP oraz autobusowego Dworca Lublin. Planuje się modyfikację zasad pierwszeństwa przejazdu na tym skrzyżowaniu. Wprowadzenie nowych zasad jest zaplanowane po zakończeniu prac projektowych, które potrwają do końca lipca.

Anna Czerwonka, przedstawicielka biura prasowego ratusza, informuje, że planowana zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Dworcowej przewiduje przyznanie pierwszeństwa pojazdom jadącym ulicą Młyńską w kierunku ulicy Dworcowej. Obecna organizacja ruchu wymaga od kierowców wyjeżdżających z ul. Młyńskiej ustąpienia pierwszeństwa tym, którzy poruszają się ulicą Dworcową.

Planowane zmiany przewidują „łamane” pierwszeństwo – będą mieli je kierowcy poruszający się ulicą Młyńską i skręcający na lewo w ulicę Dworcową w stronę Targów Lublin. Motywacją do rozpoczęcia prac nad zmianami były sygnały od mieszkańców, które zostały poparte przez obserwacje Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin. MPK Lublin również zaapelowali o wprowadzenie zmian.

Ulica Młyńska jest kluczowym dojazdem i wyjazdem z Dworca Lublin i jest intensywnie eksploatowana przez autobusy komunikacji miejskiej (np. linia 74 do Rudnika) oraz pojazdy obsługujące linie międzymiastowe. Według Anny Czerwonki, prace projektowe mają na celu usprawnienie układu drogowego w tej części miasta oraz poprawę efektywności obsługi komunikacyjnej Dworca Lublin i potrwają do końca lipca.