Kaplica Świętej Trójcy

Kaplica Zamkowa to jeden z najpiękniejszych zabytków Lublina. Znajdująca sie na dziedzińcu zamkowym, stanowi integralną część zamku oraz połączona jest z częścią muzealną. Kaplica Świętej Trójcy to czternastoletnia budowla zbudowana za czasów panowania Kazimierza Wielkiego. W piętnastym wieku z rozkazu Władysława Jagiełły została ozdobiona bizantyjskimi malowidłami. Dwukondygnacyjna budowla będąca częścią zamku została odnowiona w ostatnich latach i od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku oddana jest do zwiedzania turystom.

Kaplica Świętej Trójcy Lublin

Kaplica królewska służyła głównie monarchom przebywającym na zamku. Ozdobiona została malowidłami anonimowych artystów pod okiem tajemniczego mistrza Andrzeja. W szesnastym wieku Kaplica Świętej Trójcy dorobiła się renesansowego portalu. Podczas podpisania aktu unii lubelskiej, na zamku gościł król Zygmunt II August. Na miejsce dziękczynnego nabożeństwa, została wówczas wybrana Kaplica Świętej Trójcy. Lublin był wówczas istotnym ośrodkiem o charakterze politycznym. Do dnia dzisiejszego na ścianach kaplicy został zachowany napis: unia facta est cum Ducatus Lytwanie oraz historyczne daty upamiętniające to niezwykłe wydarzenie. Niestety, podczas najazdów szwedów oraz kozaków, miasto zostało zniszczone, jednak ocalała Kaplica Świętej Trójcy na Zamku w Lublinie. Na miejscu zniszczonego zamku, wzniesiono nową budowlę, która przetrwała do dziś w stylu neogotyckim.

Kaplica Świętej Trójcy na Zamku w Lublinie

Malowidła bizantyjskie w kaplicy nawiązują do obowiązującym w tym stylu hierarchii. Na odwiedzających z pewnością zrobi duże wrażenie nawiązanie do kosmicznego ładu. W centrum, a więc na samej górze jest Bóg, następnie są prorocy wybrani przez Stwórcę, w nawie znajdziemy znany wiernym cykl ewangeliczny. Spoglądając do prezbiterium, turyści rozpoznają tematykę eucharystyczną. Wszystko utrzymane w niezwykłej kolorystyce i wykonane w dużej dbałości o szczegóły. Zachwycają również sceny z życia Chrystusa i liczne ornamenty. Wszystko jednak zostało dostosowane do kopułowej budowli Kaplicy Świętej Trójcy. Na wiele lat malowidła zostały ukryte pod warstwą wapienną. Dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku artysta Józef Smoliński, zwrócił uwagę na przebijające się dzieła, spod odpadającej zaprawy wapiennej. Tym samym przywrócił im pamięć i świetność. Pełna konserwacja kaplicy zakończyła się jednak dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

Kaplica Świętej Trójcy na zamku lubelskim 5 zł

O każdej pełnej godzinie rozpoczyna się zwiedzanie. Koszt zwiedzania obiektu Kaplica Świętej Trójcy na zamku lubelskim 5 zł. Cała wycieczka trwa trzydzieści minut. Obowiązkowo należy jednak zarezerwować przybycie i umówić się na konkretną godzinę. Odbywa się to bowiem z przewodnikiem w trzydziestoosobowych grupach. Rezerwacji można dokonać mailowo lub telefonicznie od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00. Wysyłając rezerwację online, chcąc dostać fakturę, należy podać dane niezbędne do wystawienia dokumentu.