Lubelskie Podziemia

Lubelskie Podziemia liczą około 280 metrów trasy turystycznej, która biegnie pod kamienicami Starego Miasta i Rynkiem. Powstała ona w wyniku połączenia kilkunastu z wielu staromiejskich piwnic, których historia sięga XVI wieku. Podziemia w Lublinie zostały po części połączone korytarzami, na skutek tego pod miastem powstał podziemny labirynt. Zwiedzanie lubelskich podziemi pozwala na okrycie przeszłości miasta Lublin, a także dostarczy wiele pozytywnych emocji. W podziemiach znajdują się makiety, na których pokazane jest miasto od VIII w. n. e., poprzez średniowiecze i wiek XVI. Najciekawszą atrakcją podziemi jest makieta Wielkiego Pożaru Lublina, który miał miejsce w 1719 roku. Jest ona ruchoma oraz dodatkowo wzbogacona światłem i dźwiękiem. Podczas tworzenia wizualizacji oparto się na wzorze obrazu, który znajduje się w kościele dominikanów oraz archiwalnych, pisanych źródeł.

Lubelskie Podziemia cena biletu

Ceny biletów do Lubelskich Podziemi w Lublinie jest zależna od dnia tygodnia oraz osób zwiedzających. Chcąc odwiedzić to miejsce od wtorku do niedzieli, cena dla normalnego biletu będzie wynosiła 14 złotych, dla biletu ulgowego 14 złotych, zaś bilet edukacyjny 10 złotych. Bilet ulgowy przysługuje wyłącznie uczniom, studentom do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom. Edukacyjny bilet należy się grupom zorganizowanym, szkolnym pod opieką nauczyciela, przy czym zakupionych biletów musi być minimum 10 sztuk. Dodatkowo dla pełnej 10 uczniów jeden opiekun wchodzi za darmo. Zwiedzanie z inscenizacją w poniedziałki będzie kosztem 16 złotych dla biletu normalnego, 14 złotych dla biletu ulgowego, a dla biletu edukacyjnego będzie to koszt 12 złotych.

Zwiedzanie w języku angielskim możliwe jest po wykupieniu minimum 10 biletów oraz wcześniejszej rezerwacji do Lubelskiego Podziemia. Cena biletu będzie kolejno wynosić dla biletu normalnego 16 złotych, dla biletu ulgowego 14 złotych, zaś biletu edukacyjnego 12 złotych. Możliwe jest również zwiedzanie poza standardowymi godzinami pracy trasy, lecz taka ewentualność dostępna jest tylko dla grup zorganizowanych, przy minimum 10 osobach. Dodatkowy koszt do takiego rozwiązania wynosi regularną cenę biletu plus 2 złote, jednak nie ma możliwości wykupienia usługi dla zwiedzania z inscenizacją.

Lubelskie Podziemia kredowe

Chełmskie Podziemia Kredowe są wyjątkową oraz ciekawą na Lubelszczyźnie. Pod powierzchnią miasta znajdują się korytarze-labirynty, które wykute są w skale kredowej. Wydobycie kredy w Chełmie było już powszechne w średniowieczu, poprzez wysokie zyski. Pracę podziemi w Chełmie wstrzymano jedynie w XIX poprzez zagrażające bezpieczeństwo mieszkańców wydrążone chodniki. Po przystosowaniu poszczególnych fragmentów korytarzy pod potrzeby turystyczne w latach 70 XX wieku trasę turystyczną udostępniono do zwiedzania. Aktualnie jest to największa atrakcja miasta Chełm i okolicy.

Cała trasa turystyczna Lubelskich Podziemi Kredowych w Chełmie wynosi około 2 kilometrów, więc ponad godzinę należy tutaj spędzić, aby wszystko zwiedzić. Temperatura w tym miejscu wynosi +9°C, zaś wilgoć utrzymuje się na poziomie 70-80%, więc należy się odpowiednio ubrać do zwiedzania tego miejsca. Chełmskie Podziemia Kredowe udostępnione są dla turystów przez cały rok. Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem. Największymi atrakcjami w tym miejscu są m.in.: korytarze eksploatacyjne z charakterystycznymi niszami, komory powstałe na skutek zwałów kredowych oraz ekspozycje, które dostarczają konkretnej wiedzy czy szyb studni staromiejskiej użytkowanej od XIV/XV do XVIII wieku, zrekonstruowanej na Placu Łuczkowskiego.

Podziemia w Lublinie – Inscenizacje

W każdy poniedziałek podczas zwiedzania Podziemi w Lublinie dodatkowo zobaczyć możemy interesującą atrakcję w postaci inscenizacji opowieści, legend lubelskich. Aktualnie w ciemniejszych korytarzach można posłuchać „Wspomnień szczurołapa”, które prezentują najciekawsze lubelskie legendy czy też „Opowieści lubelskiego balwierza”, które przypominają dokumentalne historie powiązane z epidemiami, które nawiedzały dawniej Lublin. Pomysł na stworzenie opowieści teatralizowanych powstał na samym początku istnienia trasy turystycznej. Początkowo były to występy okazjonalne z młodzieżą szkół lubelskich. Po pewnym czasie pojawił się pomysł realizowania inscenizacji jako cykliczna atrakcja dla zwiedzających.

Jako pierwsza w sezonie inscenizacja „Legenda o czarciej lapie” została przedstawiona przez amatorską grupę „Gabinet Teatralny” i trwała kilkanaście minut. Grupa złożona była ze studentów lubelskich uczelni. Następne historie opowiadane były przez lubelskiego przewodnika, aktora amatora oraz rekonstruktora historycznego śp. Kasprzyka Marka. Jego inscenizacje bogate w ruch sceniczny, śpiew oraz kostium stały się dość szynko popularne. Pierwszą premierą były „Lubelskie opowieści wędrownego dziada”, zaś ostatnim w planach okazały się legendy żydowskiego miasta. Aktor zmarł niespodziewanie, poprzez co przez ponad rok inscenizacje zostały przerwane. Aktualnie od 2019 roku w postaci w Podziemiach w Lublinie wciela się animator kultury Konrad „Klim” Kowalski.