Ogród Botaniczny w Lublinie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej istnieje od 23 lutego 1965 roku. Ogród położony jest w północno – wschodniej części Lublina, a dokładniej mówiąc w dzielnicy Sławin. Ogród botaniczny jest udostępniany w calach naukowych, edukacyjnych,, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych. Jego udostępnienie jest dokładnie przemyślane oraz tak zaplanowane, aby nic nie wpłynęło negatywnie na przyrodę i zgromadzone kolekcje roślin. Wiąże się kilka ważnych informacji z Ogrodem Botanicznym Lublin. Ciekawostki są związane głównie z tym jak, kiedy i gdzie powstał Ogród Botaniczny. Wiadomo również, że jego powierzchnia wynosi 21,25 ha, a z kartą absolwenta UMCS wstęp do ogrodu jest bezpłatny.

Ogród Botaniczny Lublin – ciekawostki

Jak już wiadomo zbiory roślinne, są przeznaczone wyłącznie do celów dydaktycznych i edukacyjnych oraz naukowo- badawczych. Badania są realizowane przez uczniów i studentów uczelni lubelskich. Istnieje wiele różnych informacji na temat Ogrodu Botanicznego. Lublińskie ciekawostki mówią, że na Wyżynie Lubelskiej widać znaczącą różnicę przepływów kontynentalnych z dużymi amplitudami temperatur rocznych. W tym klimacie zdecydowanie można je odczuć również podczas upalnego lata, lub w czasie długich, chłodnych zim. Zbadano, że w latach 1951, a 2010, średnia wieloletnia temperatura roczna wynosiła +8 stopni, natomiast średnia roczna ilość opadów atmosferycznych wynosiła – 550, 6 mm. Jak wiadomo, Ogród leży w dolinie rzeki Czechówki i obejmuje jej fragment. Jego zasięg obejmuje również zachodnie zbocze przecięte trzema lessowymi wąwozami oraz część płaskowyżu. Różnica w odległościach wynosi około 40 m.

Ogród Botaniczny Lublin – cennik i zwiedzanie

Ogród Botaniczny w Lublinie jest udostępniony dla osób zwiedzających go indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. Istnieje możliwość wcześniejszego jego rezerwacji wraz z przewodnikiem. Warunkiem, jaki należy spełnić, jest ilość osób, bo musi być minimum 15 osób. Natomiast grupy zorganizowane, bez przewodnika nie mają konieczności zgłaszania wcześniejszej rezerwacji. Czas przeznaczony na zwiedzanie całego Ogrodu wynosi 1,5 godziny.

Ogród Botaniczny Lublin, cennik przedstawia się następująco:

 • bilet normalny 6 zł
 • bilet ulgowy 3 zł (wraz z legitymacją)
 • bilet rodzinny 15 zł (2 os. dorosłe, 2-3 dzieci powyżej 5 lat), (1 osoba dorosła i 3 – 4 dzieci powyżej 5 lat)
 • bilet sezonowy 100 zł (nieograniczona liczba wejść)
 • bilet sezonowy -imienny -ulgowy 60 zł
 • bilet sezonowy na okaziciela 130 zł
 • bilet miesięczny normalny 40 zł
 • bilet miesięczny ulgowy 20 zł

Istnieje również możliwość fotografowania i filmowania wydarzeń okolicznościowych np. sesje lub filmy ślubne czy komunijne w cenie 50 zł plus bilet wstępu. W ogrodzie jest także możliwość robienia zdjęć oraz filmowania w celach komercyjnych, ale tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Ponadto wejście jest bezpłatne dla dzieci powyżej 5 roku życia, a także posiadaczy karty absolwenta UMCS.

Ogród Botaniczny Lublin – mapa

Istnieje bardzo dużo rzeczy do zobaczenia w Ogrodzie Botanicznym Lublin. Mapa ogrodu jest obszerna. Znajduje się na niej wiele gatunków rzadkich roślin, krzewów i kwiatów. Wnętrze Ogrodu podzielone jest na kilka segmentów, gdzie wśród nich wyróżniamy:

 • Ogród Biblijny, do którego wchodzimy przez ukrytą w zieleni, symboliczną bramę. Jego wnętrze otoczone jest ze wszystkich stron roślinami, dla których tło stanowią zimozielony żywopłot, głazy piaskowca, a także rozciągająca się wzdłuż szklarni, drukowana na płótnie panorama Jerozolimy.
 • Dział Flory Polski, to w nim znajduje się roślinność leśna. Zróżnicowana rzeźba terenu, skarpy, podmokłe tereny, staw i zadrzewione wąwozy tworzą w Ogrodzie Botanicznym idealne warunki dla roślin sprowadzanych z różnych zakątków Polski.
 • Dział Roślin Górski, inaczej Alpinarium, to tutaj roślinność jest prezentowana w ekologiczno – geograficznych ekspozycjach. Wśród nich znajdują się gatunki chronione i zagrożone polskich Karpat.
 • Dział roślin Ozdobnych, ten dział jest bardzo szeroki i jest podzielony, ze względu na teren, w jakim kwitnie dana roślinność oraz ich kategorie. Między innymi Pałacówka, Rośliny ozdobne „Nad Stawami”, Wąwóz ozdobny, Kolekcje bylin.
 • Rosarium, jest to kolekcja róż usytuowanych na łagodnym zboczu dworskiego wzniesienia. Prezentowane gatunki przedstawiają ogromną różnorodność tych krzewów.
 • Dział systematyki roślin, w tym miejscu rosną głównie rośliny zielone, występujące w strefie klimatu umiarkowanego.
 • Dział roślin tropikalnych i subtropikalnych, jak sama nazwa mówi, można tutaj spotkać roślinność pochodzenia tropikalnego, które znajdują się w szklarniach.
 • Dział roślin użytkowych, istnieje od samego początku założenia ogrodu i występuje tutaj kolekcja roślin cebulowych i szklarniowych.
 • Dział roślin bagiennych i wodnych, można spotkać w tym dziale zbiorniki wodne, które są przepełnione roślinnością z terenów podmokłych.

Będąc w Lublinie, warto odwiedzić to niesamowite miejsce, jakim jest Ogród Botaniczny, Jego wnętrze oraz znajdująca się w nim roślinność wzbudza ogromny zachwyt. Cały obiekt jest także dostosowany dla osób niepełnosprawnych.