Powstaje specjalne centrum w Lublinie!

17 sierpnia 2020 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania umowy, która dotyczy realizowania inwestycji „Budowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1..”. Inwestycja ma być realizowana na własności Skarbu Państwa – nieruchomości, która została oddana w trwały zarząd Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu. Poprzednio znajdowały się na nieruchomości garaże i magazyny jako baza transportowa.

Podpisanie umowy na budowę Dyspozytorni Medycznej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CRP)

Nowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytornia Medyczna w Lublinie ma świadczyć usługi powiadamiania ratunkowego i w zakresie państwowego ratownictwa medycznego dla całego województwa lubelskiego. Podczas podpisania umowy dnia 17.08.2020 roku swoje podpisy złożył dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula oraz współwłaściciele Zakładu Usług Budowalno-Handlowych :NOWBUD” Aleksander Nowak i Edward Bracki, którzy są wykonawcą robót budowlanych.

W tym spotkaniu również uczestniczył Lech Sprawka, który jest wojewodą lubelskim. Podziękował on wszystkim za poświęcenie i zaangażowanie w cały projekt. Szczególne podziękowania były skierowane do posłów Sylwestra Tułajewa i Przemysława Czarnka, Agaty Gruli, która jest dyrektorem generalnym LUW w Lublinie, Kingi Kasprzak – dyrektora Biura Informatyki i Obsługi Urzędy, a także Jarosława Szymczyka, który jest kierownikiem CPR w Lublinie oraz pełnomocnikiem wojewody lubelskiego ds. koordynowania przygotowań LUW w Lublinu do wdrożenia ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

Projekt CRP i DP

Inwestycja przy ulicy Wojciechowskiej 1 w Lublinie ma mieć powierzchnię zabudowy 628,00 m2, powierzchni całkowitej 3566,10 m2, powierzchni użytkowej 2176,55 m2, kubatury 14891,69 m3. Szerokość elewacji frontowej ma wynieść 40 m, zaś wysokość 25 m. Całość ma mieć sześć kondygnacji. A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos z Rzęsowa realizuje projekt budowalny i jego zakres nadzoru autorskiego.