Państwowe Muzeum na Majdanku – miejsce pamięci godne odwiedzenia

Majdanek to historyczne miejsce będące upamiętnieniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie. Szacuje się, że zginęło tam ponad 80 tysięcy osób różnego pochodzenia. Muzeum Majdanek Lublin to miejsce zdecydowanie godne zobaczenia w ramach edukacji historycznej oraz oddania hołdu ofiarom przemocy wojennej ze strony III Rzeczy i Holocaustu.

Muzeum Majdanek Lublin – krótka historia miejsca

Na mocny decyzji H. Himmlera z 1941 roku w Lublinie powstał niemiecki obóz koncentracyjny, nazywany później „Majdankiem”. Za zabudowanie obozu był odpowiedzialny dowódca SS w dystrykcie lubelskim – Odilow Globocnikow. Początkowo projektowano Majdanek, obliczając jego pojemność na około 25-50 tysięcy więźniów, którzy mieli być wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach na rzecz SS i policji jako darmowa siła robocza, tworząca potęgę rozwijającej się nazistowskiej III Rzeczy. Pierwotne plany jednak kilkukrotnie modyfikowano i za każdym razem powiększano teren pod budowę. Po zatwierdzeniu Majdanek mógł pomieścić 150 000 więźniów i jeńców, stając się jednocześnie największym niemieckim obozem w całej okupowanej Europie. Planów jedna nie zrealizowano w całości przez problemy gospodarcze oraz klęski na froncie wschodnim.

Majdanek w Lublinie podlegał Inspektoratowi Obozów Koncentracyjnych, a od marca 1942 roku Głównemu Urzędowi Gospodarczo-Administracyjnemu. W lutym 1943 roku ośrodek został przemianowany na obóz koncentracyjny. Było to miejsce, które realizowało funkcje obozu jenieckiego oraz stanowiło ważne ogniwo realizacji planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Majdanek służył też za obóz „karno-przejściowy” dla ludności z polskich wsi.

Muzeum Majdanek zwiedzanie – najważniejsze informacje

Obóz o powierzchni 270 hektarów miejsce się na południowo-wschodnich obrzeżach Lublina. Więźniowie przebywali w prymitywnych, przepełnionych i niedbale wykonanych barakach drewnianych z drewna. Nie było w nich podstawowych urządzeń sanitarnych, co mocno przyczyniało się do śmiertelności w zakładzie. Całą sytuację pogarszał chroniczny brak wody, jedzenia, odzieży czy lekarstw. Ludzie umierali z wycieńczenia, ale także na prymitywne choroby takie jak tyfus. Majdanek funkcjonował od października 1941 roku do lipca 1944 roku. Początkowo osadzano tam jedynie mężczyzn, jednak od października 1942 roku także kobiety i dzieci. Więźniowie pochodzili z prawie 30 państw – przeważała ludność z Polski, Związku Radzieckiego i Czechosłowacji. Przez cały pobyt w obozie jeńcy byli zmuszani to pracy ponad ich siły, a za jakiekolwiek przewinienia byli surowo karani. Spośród około 150 tysięcy osób, na Majdanku straciło życie około 80 tysięcy z nich, w tym głównie pochodzenia Żydowskiego.

Państwowe Muzeum na Majdanku – godziny otwarcia

W sezonie zimowym od listopada do marca Państwowe Muzeum na Majdanku jest otwarte od godziny 9.00 do 16.00 – dotyczy to całego terenu, obiektów historycznych oraz wystawy zorganizowanej w baraku 62. Centrum Obsługi Zwiedzających, gdzie można kupić książki tematyczne oraz zgłosić się po asystę przodownika również jest do Państwa dyspozycji od godziny 9.00 do 16.00. Przez cały rok muzeum nieczynne jest w poniedziałki – usotępniony jest jedynie teren oraz obiekty historyczne. Inaczej wygląda kwestia zwiedzania w sezonie letnim (od kwietnia do września) w Państwowym Muzeum na Majdanku. Godziny otwarcia ulegają wydłużeniu – teren oraz obiekty historyczne można oglądać od godziny 9.00 do 18.00, a wystawę do godziny 17.00. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej, wpisując „Muzeum Majdanek zwiedzanie”.

Muzeum Majdanek – ceny biletów

Wiele osób twierdzi, że każdy powinien chociaż raz w życiu zmierzyć się z trudną historią i odwiedzić Muzeum Majdanek. Ceny biletów dotyczą jedynie zwiedzania z przewodnikiem oraz parkingu, wstęp na teren historyczny jest bezpłatny. Oprowadzanie w języku polskim grupy do 10 osób kosztuje 100 zł, do 15 osób – 150 zł. Koszt oprowadzania grup w jeżyku obcym wacha się od 200 do 300 złotych, w zależności od ilości zwiedzających. Warto też rozważnie zaplanować swój pobyt w tym historycznym miejscu, będącym świadkiem tragedii. Zwiedzanie z przewodnikiem zajmuje około 2,5 godziny, a zwiedzanie indywidualne około 1,5 godziny. Muzeum organizuje także lekcje oraz inne zajęcia edukacyjne, które trwają od 4,5 godziny lub dłużej – wszystkie szczegóły należy ustalać indywidualnie.