Radny Lublina proponuje nowe trasy autobusowe

Radny proponuje utworzenie nowych tras autobusowych w Lublinie

Stanisław Brzozowski, lubelski radny niezrzeszony w żadnym z klubów, apeluje o utworzenie nowych tras autobusowych. Miałyby połączyć osiedla w Lublinie.

Sławin i Czechów – te dwie dzielnice powinny zostać połączone komunikacją miejską. Radny Brzozowski wniósł interpelację do prezydenta miasta, Krzysztofa Żuka, aby utworzyć nową linię.

Nowe połączenie miałoby między innymi ułatwić dojazd do dużych szkół – Szkoły Podstawowej nr 34 na Czechowie i Zespołu Szkół nr 12 na Sławinie. Obecnie zbyt wiele dzieci jest zapisanych do SP nr 12 na Sławinie, gdzie brakuje miejsc. Możliwość dojechania autobusem do „34-ki” pozwoliłaby rozwiązać ten problem.

Poza kwestią dojazdu do placówek edukacyjnych, drugą jest możliwość korzystania z innych miejsc użyteczności publicznej – targowiska, czy lekarza. Obecnie nie ma linii autobusowej umożliwiającej szybkie i łatwe połączenie między Sławinem i Czechowem.

Urząd Miasta Lublin kładzie duży nacisk na komunikację zbiorową.

Władze miasta od wielu lat chcą wprowadzać proekologiczne rozwiązania w dziedzinie transportu w mieście. To między innymi zakup elektrycznych autobusów i liczne zachęty do korzystania z nich.

Przesiadka z transportu indywidualnego (samochód osobowy) na komunikację miejską ma usprawnić przejazd ulicami w centrum miasta i obniżyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery.